Tag - #Slovenija #biznis #porez na dohodak

Obveznik poreza na dohodak iz inostranstva

Obveznik poreza na dohodak iz inostranstva

Obveznik poreza na dohodak i rezidentnost građana Obveznik poreza na dohodak je osoba koja je rezident Republike Slovenije za dohodak ostvaren na teritoriji Slovenije i u drugoj državi. Obveznik poreza na dohodak je i fizičko lice koje nije rezident za dohodak ostvaren u Sloveniji. Kriterijum za određivanje rezidentnosti nije državljanstvo, već prostor. Rezidenti su sva fizička i pravna lica sa [...]

Detaljnije ...