Tag - #Slovenija #biznis #dozvola za rad i boravak

Zapošljavanje državljana Srbije i BIH u Sloveniji

Zapošljavanje državljana Srbije i BIH u Sloveniji

Zapošljavanje državljana Srbije u Sloveniji Zapošljavanje državljana Srbije u Sloveniji je uređeno u Sporazumu o zapošljavanju koji je potpisan između Slovenije i Srbije. Sporazum je stupio na snagu 1.9.2019. godine. i određuje uslove zapošljavanja državljana Srbije, kao i postupke za dobijanje dozvola za rad, ne uključuje pa pravo na boravak u Sloveniji. Državljani Srbije se mogu zaposliti u Sloveniji ako: su [...]

Detaljnije ...