Tag - Predstavništvo strane firme u Sloveniji

Predstavništvo u Sloveniji i nudenje usluga širom EU!

Predstavništvo u Sloveniji i nudenje usluga širom EU!

Predstavništvo u Sloveniji/EU: da li razmišljate da ponudite svoju robu ili usluge i u Sloveniji i EU? Otvaranje predstavništva je idealna prilika za širjenje vašog poslovanja i jednostavan protok robe i usluga unutar EU. Predstavništvo je oblik firme za kojog registracija se obavlja kod notarja. Na osnovi vašog ovlašćenja možemo jo obaviti umjesto vas. Predstavništvo u Sloveniji/EU: registracija Dokumentacija potrebna za [...]

Detaljnije ...
Otvaranje predstavništva u Sloveniji i EU

Otvaranje predstavništva u Sloveniji i EU

Otvaranje predstavništva u Sloveniji vrši se kod notara. Početni kapital nije potreban. Strano preduzeće, koje u Sloveniji otvara predstavništvo i budući zastupnici predstavništva (ako su strane osobe) moraju pre samog otvaranja predstavništva pokrenuti postupak za dobijanje slovenačkog poreskog broja. Otvaranje predstavništva – dokumentacija, potrebna za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strano preduzeće izvod iz registra matičnog preduzeća, koji ne sme biti stariji [...]

Detaljnije ...
Predstavništvo strane firme u Sloveniji i EU

Predstavništvo strane firme u Sloveniji i EU

Da li već imate svoju firmu (d.o.o.) i želite otvoriti predstavništvo strane firme u Sloveniji? U ovom članku pišemo o tome šta vam je potrebno za registraciju predstavništva strane firme. Predstavništvo strane firme u Sloveniji u EU – osnovne informacije Predstavništvo strane firme koje otvarate u Sloveniji nije nezavisno pravno lice. Potrebno je da znate, da je predstavništvo deo vašeg već [...]

Detaljnije ...