Tag - poslovna ideja

Poslovna ideja i tip kompanije u Sloveniji EU

Poslovna ideja i tip kompanije u Sloveniji/EU

Poslovna ideja: koji oblik kompanije otvoriti? Poslovna ideja je prvi korak kod zapokretanja biznisa. Preduzetnik sa poslovnom idejom treba da se odluči koji oblik kompanije mu je najpogodneje da otvori, kao i kakvi uslovi postoje za otvaranje sledeće. Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) je kompanija koju može osnivati bilo koji državljan strane države. Kompanija može imati jednog ili više akcionara. [...]

Detaljnije ...