Tag - poslodavci u Sloveniji

Poslodavci u Sloveniji hoću ove godine još zapošljavati!

Poslodavci u Sloveniji planiraju ove godine još zapošljavati!

Poslodavci u Sloveniji predviđaju pozitivne izglede za drugu polovinu godine u kombinaciji sa rastom BDP-a Poslodavci su se susreli sa mnogim problemima u poslednjih godinu dana, ali prema istraživanjima Služba za zapošljavanje sudeći po njihovim prognozama, uglavnom su pozitivne. Poslodavci predviđaju zaposlenost u drugoj polovini 2021. godine!  Prosečna bruto plata u Sloveniji za zaposlene se je u toj godini [...]

Detaljnije ...