Tag - otvaranje firme u Sloveniji

Probni rad u Sloveniji/EU - saznajte više

Probni rad u slovenačkoj firmi – saznajte više

Probni rad je uobičajen element pri sklapanju radnih odnosa Probni rad je namenjen poslodavcu i zaposlenom kako bi za to vreme mogli da provere da li jim saradnja na osnovu ugovora o radu odgovara. Probni rad može trajati samo ograničen period, za koje vrijeme poslodavac radniku može otkazati ugovor o radu uz kraći otkazni rok. U slučaju da vas [...]

Detaljnije ...
Datumi u augustu za otvaranje firme u SlovenijiEU

Datumi u augustu za otvaranje firme u Sloveniji/EU

Datumi u augustu za besplatne online prezentacije o otvaranju kompanije u Sloveniji imajo još mesta. Ne oklevajte i saznajte više informacija o poslovni migraciji u Sloveniju. Prijavite se sada! PAŽNJA: BESPLATNE ONLINE PREZENTACIJE  Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA [...]

Detaljnije ...
Obračun PDV-a za uslugu koja se obavlja u inostranstvu

Obračun PDV-a za uslugu koja se obavlja u inostranstvu

Obračun PDV-a za uslugu koja se pruža u inostranstvu može biti oslobođen ili oporezovan Obračun PDV-a za uslugu koja se pruža u inostranstvu mora biti poznat svakom preduzetniku i preduzeću koje pruža usluge drugim preduzećima ili fizičkim licima, krajnjim potrošačima. Kada govorimo o B2B (business-to-business) poslovanju, onda je opšte pravilo da jeste obračunati PDV u zemlji primaocu. Međutim, prilikom [...]

Detaljnije ...
Troškovi zarade zaposlenog u preduzeću u Sloveniji!

Troškovi zarade zaposlenog u preduzeću u Sloveniji/EU!

Troškovi zarade zaposlenog nisu zanemarljivi Troškovi zarade za zaposlenog uključuju iznos koji treba poslodavac isplatiti radniku, uključujući sve beneficije i doprinose u Sloveniji. Doprinosi i beneficije su propisani zakonom, zbog toga je to fiksni trošak zarade. Taj zavisi od bruto zarade utvrđene ugovorom o radu i od pripadajućih dodataka. Prosečna bruto plata u Sloveniji se je u ovoj godini [...]

Detaljnije ...
Otvaranje firme u SlovenijiEU i zapošljavanje stranaca! (2)

Otvaranje firme u Sloveniji/EU i zapošljavanje stranaca!

Otvaranje firme u Sloveniji/EU Otvaranje firme u Sloveniji/EU je idealna prilika, da pokrenete svoj posao ili proširite svoje poslovanje. Stranci, državljani država koje nisu članice Europske zajednice i nemaju najmanje 1 godinu boravka u Republici Sloveniji mogu otvoriti firmu u Sloveniji (društvo s ograničenom odgovornošću ili podružnicu) ako već imaju firmu u svojoj državi i žele širiti poslovanje. Kalkulator za obračun [...]

Detaljnije ...
Plaćeni odmor u Sloveniji-upoređivanje prava sa EU državama

Plaćeni odmor u Sloveniji-upoređivanje prava sa EU državama

Plaćeni odmor u Sloveniji – upoređivanje prava sa susednim zemljama EU Plaćeni odmor u Sloveniji znači da u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u minimalnom trajanju, utvrđenom važećim propisima. Na nivou Evropske unije (EU) usvojeno je zajedničko pravilo da plaćeno odsustvo ne može trajati manje od 4 nedelje u datoj kalendarskoj godini. Međutim, mnoge [...]

Detaljnije ...
Firma u SlovenijiEU - razlike izmeđju d.o.o. i podružnice

Firma u Sloveniji/EU – razlike izmeđju d.o.o. i podružnice

Firma u Sloveniji/EU Firma u Sloveniji vrlo je često u interesu preduzetnika, koji želu zapokrenuti poslovanje u Sloveniji. Jedan između razloga zašto odabrati Sloveniju je pogotovo činjenica, da se je prosečna bruto zarada u Sloveniji u ovoj godini povećala. Dodatan razlog za poslovanje u Sloveniji je isto mogučnost, da slovenačka firma izvodi radove u EU. Radniki slovenačke kompanije se mogu [...]

Detaljnije ...
Besplatne online prezentacije-otvaranje firme u Sloveniji!

Besplatne online prezentacije-otvaranje firme u Sloveniji!

Besplatne online prezentacije o otvaranju kompanije u Sloveniji imajo još mesta. Ne oklevajte i saznajte više informacija o poslovni migraciji u Sloveniju. Prijavite se sada! PAŽNJA: BESPLATNE ONLINE PREZENTACIJE  Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlaštena od strane [...]

Detaljnije ...
Firma za transport u SlovenijiEU-korak po korak

Firma za transport u Sloveniji/EU-korak po korak

Firma za transport u Sloveniji/EU Firma za transport u Sloveniji jedna je između najčešćih aktivnosti preduzetnika koji u Sloveniji otvaraju kompanije. Sa slovenačkom firmom koja se bavi transportom možete raditi isto unutar EU. Za firme koje prevoze robu, putnike i za taksije potrebna je i licenca za transport. Transportna licenca sada se može dobiti pod malo promijenjenim uslovima. Pročitajte ovi [...]

Detaljnije ...
Prevoz na posao u Sloveniji-kolika je visina naknade

Prevoz na posao u Sloveniji-kolika je visina naknade?

Prevoz na posao – manji iznos Prevoz na posao i naknada ovih troškova je zakonsko pravo radnika. Samo je visina naknade troškova regulisana Uredbom o poreskom tretmanu naknada troškova i ostalih prihoda iz radnog odnosa. Ovo je promenjeno prošle nedelje i važi od 1. jula. Međutim, promene utiču na prihode radnika koji primaju plaćenu kilometražu za prevoz na posao. Iznos [...]

Detaljnije ...