Tag - opuštanje mera u Sloveniji

Ulazak u Sloveniju za srpske građanine

Ulazak u Sloveniju/EU za srpske građane – novosti

Ulazak u Sloveniju/EU za srpske građane – novosti Ulazak u Sloveniju za srpske građanine je sa početkom maja postao jednostavniji. Vlada Republike Slovenije je na seji 03.05.2021 odlućila, da bez određene karantine za ustop u Slovenijo važi i negativni PCR test iz Srbije. To važi za prehod granice na kontrolnim tačkama kategorije A zračnih linija za međunarodni letalski promet. Vlada [...]

Detaljnije ...