Tag - iznajmljivanje stana u Sloveniji

Iznajmljivanje stanova u Sloveniji i plaćanje poreza

Iznajmljivanje stanova u Sloveniji i plaćanje poreza

Iznajmljivanje stanova u Sloveniji biće povoljnije za poreze u 2022. godini Iznajmljivanje stanova u Sloveniji pod dugoročnim zakupom takođe znači obavezu vlasnika da plati porez. Prihod od najamnine će posle 1. januara 2022 doživeti čak dve promene : smanjenje standardizovanih troškova sa 15% na 10% i značajno smanjenje poreske stope sa 27,5 € na 15%. Dodatna promena će biti to [...]

Detaljnije ...