Tag - Pravila za registraciju preduzeća u Sloveniji

Asistenca prilikom registracije firme u Sloveniji

Asistenca prilikom registracije firme u Sloveniji

Asistenca prilikom registracije preduzeća je nešto što vam je potrebno? Registracija preduzeća može biti stresan proces prilikom pokretanja posla u Evropi. Ali u Sloveniji je moguće registrovati kompaniju u kancelarijama koje se zovu VEM tačke. Te kancelarije su dobile odobrenje vlade za obavljanje registracija kompanija kao i za pružanje pomoći budućim preduzetnicima. Dakle, za većinu slučajeva pokretanja posla u Sloveniji [...]

Detaljnije ...