Tag - Otvaranje firme za transport u Sloveniji

Upravitelj prevoza transportne firme u Sloveniji

Upravitelj prevoza transportne firme u Sloveniji

Upravitelj prevoza je odgovorno lice voznog parka preduzeća za međunarodni transport. Da li već znate sve što je potrebno znati o otvaranju preduzeća i upravitelju u Sloveniji pre nego što otvorite vaše transportno preduzeće? Upravitelj prevoza – ko može biti? Upravitelj prevoza u firmi za međunarodni transport u Sloveniji je preduzeće ili fizičko lice sa sedištem ili prebivalištem u Republici Sloveniji. [...]

Detaljnije ...