Tag - Nadoknada putnih troškova u Sloveniji

Nadoknada putnih troškova - kompanija u Sloveniji

Nadoknada putnih troškova – kompanija u Sloveniji

Nadoknada putnih troškova – da li planirate da poslujete u Evropi sa kompanijom u Sloveniji? Kada poslujete, velika je verovatnoća da ćete vi ili vaši zaposleni morati da putujete u inostranstvo. Sa novim propisima koji stupaju na snagu 1.1.2020. nadoknada za službeno putovanje se donekle promenila. Promene uglavnom utiču na tri različite iznose dnevnica. Poreska uredba izjednačava njihov iznos [...]

Detaljnije ...