Tag - Interventne mere u Sloveniji

Poslodavci, koje korona mere Slovenije možete iskoristiti?

Poslodavci, koje korona mere Slovenije možete iskoristiti?

Poslodavci, koje mere možete iskoristiti u Sloveniji? Zakon o hitnim merama za suzbijanje epidemije COVID-19 i ublažavanje njihovih posledica na građane i privredu (ZIUZEOP) za poslodavce takođe utvrđuje mere koje se tiču rada i plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje. Poslodavac će ostvariti pravo na naknadu prijavom na Zavod za zapošljavanje Slovenije (ZRSZ). Znate li kakav je sadržaj novog Interventnog zakona? Da [...]

Detaljnije ...