Tag - doprinosi poslodavca

Doprinosi poslodavca u SlovenijiEU su obavezni!

Doprinosi poslodavca u Sloveniji/EU su obavezni!

Doprinosi poslodavca u Sloveniji obračunavaju se pri svakoj isplati prihoda fizičkim licima povezanim sa radom Doprinosi poslodavaca u Sloveniji obračunavaju se svuda. Ili je to isplata po ugovoru o radu, ugovor o radu u Sloveniji, ugovor o upravljanju ili ugovor o autorskim pravima. Pročitajte ovi članak da biste saznali kakve vrste doprinosa postoje i koliki su. Između s.p. i d.o.o. [...]

Detaljnije ...