Tag - Direktor firme u Sloveniji i EU

Direktor firme u Sloveniji, EU

Direktor firme u Sloveniji, EU

Direktor firme važna je funkcija unutar preduzeća. Postoji nekoliko funkcija unutar firme za koje se odlučite pre nego što započnete biznis u Sloveniji. U toku registracije firme, moraćete da odlučite ko će biti akcionari i ko će biti direktor. Zastupnik, ili direktor, je osoba koja će biti odgovorna za poslovno ponašanje vaše firme kada pokrenete posao u Sloveniji i [...]

Detaljnije ...
Ko može biti direktor firme u Sloveniji i da li je potrebna dozvola za boravak i rad?

Direktor firme u Sloveniji i Evropskoj Uniji

Ako ste razmišljali o otvaranju firme u Sloveniji, morate znati da je za sve vrste firmi u Sloveniji potreban zastupnik (direktor). Ko može biti direktor firme i koje su odgovornosti? Direktor firme u Sloveniji i EU Sve vrste firmi u Sloveniji moraju imenovati najmanje jednog zakonskog zastupnika, tj. direktora. Imenovati možete više od jednog direktora ili imenovati prokuratora. Direktor ili izvršni [...]

Detaljnije ...