Tag - D.o.o. u Sloveniji i EU

Rad sa slovenačkom firmom u više država EU

Rad sa slovenačkom firmom u više država EU

Rad slovenačke firme u nekoliko zemalja EU ili obavljanje aktivnosti i plaćanje doprinosa regulirano je Uredbom (EZ) br. 883/2004. Ovom uredbom se uređuje uključenje u obavezno socijalno osiguranje samo u jednoj državi članici. Da li planirate da otvorite firmu u Sloveniji i radite i u drugim državama EU? Da li obavljate rad u nekoliko država članica EU? Da li upućujete [...]

Detaljnije ...