Tag - ćerka firma u Sloveniji

Otvaranje firme u Sloveniji

Otvaranje firme u Sloveniji – da li to za strance znači da mogu odmah raditi u EU?

Da li otvaranje firme u Sloveniji za strance znači automatsko dobijanje dozvole za boravak i rad u Sloveniji i EU? Otvaranje firme u Sloveniji i uplata kapitala u iznosu 7.500 eura ne donosi automatsko pravo na rad i boravak u Sloveniji i EU. Samo otvaranje firme u Sloveniji u vlasništvu stranca ne donosi mu pravo na rad. Otvaranje firme u Sloveniji [...]

Detaljnije ...