Slovenija

Uvoz u Evropsku Uniju sa firmom u Sloveniji

Uvoz u Evropsku Uniju sa firmom u Sloveniji

Uvoz sa firmom u Sloveniji – razmišljate o širenju posla na Evropsku Uniju? Slovenija pre svega stranim preduzetnicima nudi stabilnu, bezbednu i predvidivu preduzetničku sredinu. U poslednje vreme uočavamo povećan interes stranih preduzeća za delatnost uvoza u Sloveniju. Da li poznajete postupak otvaranje firme u Sloveniji? Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša [...]

Detaljnije ...
Atipičan poreski obveznik - vaša firma mora u sistem PDV?

Atipičan poreski obveznik – vaša firma mora u sistem PDV?

Atipičan poreski obveznik – ako otvarate kompaniju u Sloveniji i planirate da poslujete u Evropi, vaša kompanija će možda morati da se registruje kao atipičan poreski obveznik. Da li vas zanima postupak otvaranja d.o.o. u Sloveniji? Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje [...]

Detaljnije ...
Gradjevinska firma u Sloveniji – strani preduzetnici

Gradjevinska firma u Sloveniji – strani preduzetnici

Gradjevinska firma: da li  planirate da otvorite građevinsku firmu u Sloveniji? Da li poznajete postupak registracije d.o.o.? Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i [...]

Detaljnije ...
Licenca za transport za firmu u Sloveniji

Licenca za transport za firmu u Sloveniji

Licenca i kako je dobiti često je pitanje preduzetnika, koji u Sloveniji otvaraju transportnu firmu. Firma u Sloveniji omogućava nesmetano poslovanje unutar EU. Ovo odgovara mnogima, jer vam nisu potrebne posebne licence. Mnogi odlučuju otvoriti svoju firmu za transport u Sloveniji zbog poteškoća sa kojima se susreću u svojim zemljama u procesu dobijanja dozvola. Da li vas zanima postupak otvaranja firme u [...]

Detaljnije ...
Konsultacije kao delatnost vaše slovenačke firme?

Konsultacije kao delatnost vaše slovenačke firme?

Konsultacije su jedna od najširih poslovnih aktivnosti koju možete registrovati u Sloveniji. Različite veštine i proizvodi zahtevaju sve vrste konsultacija i možete ih koristiti u svoju korist ako planirate da poslujete u Evropi. Većina konsultacija su veoma isplative poslovne aktivnosti gde su najvažniji poslovni alati vaše veštine i iskustvo. Da li planirate da otvarate firmu u Sloveniji? Ukoliko želite da registrujete [...]

Detaljnije ...
Ključne tačke prilikom otvaranja firme u Sloveniji

Ključne tačke prilikom otvaranja firme u Sloveniji

Ključne tačke – ako planirate da pokrenete poslovanje u Sloveniji, dobro je znati šta vas čeka pre, za vreme i nakon registracije firme. Pročitajte o ključnim tačkama koje morate uzeti u obzir prilikom otvaranja preduzeća u Sloveniji. Da li planirate da otvarate firmu u Sloveniji? Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša [...]

Detaljnije ...
Obrazac A1 da li ste platili sve poreze i doprinose

Obrazac A1: da li ste platili sve poreze i doprinose?

Obrazac A1: neki poslodavci su nedavno imali poteškoća prilikom dobijanja potvrde A1. Ovo je obrazac, preko kojeg poslodavac može poslati svog radnika na rad u inostranstvo. Savjetnici DATE smatraju da je problem sa obrascem A1 uglavnom zbog neplaćenih poreskih obaveza. Poslodavci ili nisu dostavili poreske obračune na dohodak od rada (obrasci REK-1) ili nisu podmirili svoje poreske obaveze. Želite otvoriti firmu [...]

Detaljnije ...
Granica za ulazak u sistem PDV-a u Sloveniji

Granica za ulazak u sistem PDV-a u Sloveniji

Granica za ulazak u PDV sistem? Iskusni knjigovodski savetnici DATE preporučuju da vodite evidenciju prihoda vaše kompanije, jer od toga zavisi mogući ulazak u sistem PDV-a. Da li planirate da otvarate firmu u Sloveniji? Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u [...]

Detaljnije ...
Najam nekretnine sa firmom u Sloveniji

Najam nekretnine sa firmom u Sloveniji

Najam nekrenine kao delatnost? U Sloveniji je došlo do ozbiljnog rasta na tržištu nekretnina. Kako je interesovanje za Sloveniju poraslo, turizam raste i sve više ljudi se preseljava zbog optimalnih životnih uslova. Dakle, sve više ljudi traži kratkoročne opcije iznajmljivanja. Ako planirate da pokrenete svoje poslovanje u Evropi, možete odlučiti da otvorite svoju kompaniju u Sloveniji, kupite imovinu u [...]

Detaljnije ...
Ekonomski poslovni indikatori u Sloveniji i EU

Ekonomski poslovni indikatori u Sloveniji i EU

Kada poslujemo u Evropi, najvažniji faktor su uvek ekonomski pokazatelji i prognoze. Predstavljamo trendove za Sloveniju, kao i druge zemlje u EU. Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam [...]

Detaljnije ...