Darja Golob Koritnik

Darja Golob Koritnik

Vođa pravnog i preduzetničkog odeljenja

Darja Golob Koritnik ima diplomu iz prava. Ona vodi pravno i preduzetničko odeljenje u DATI i savetuje preduzetnike kako regulisati pravne odnose sa poslovnim partnerima i zaposlenima. Ona priprema ugovore i pravilnike i sastavlja razne zahteve. Ona je takođe i stručnjak za poslovnu migraciju stranaca u Sloveniju i ovlašćena je da obavlja sve procedure na VEM tački. Ima više od deset godina iskustva u ekonomiji u oblasti radnog, građanskog i privrednog prava. U prošlosti je bila pravni savetnik i rukovodilac odeljenja za odnose s javnošću u kompaniji za penziono osiguranje i stručni saradnik časopisa Pravna praksa. Takođe je pripremala i komentare o zakonima. Tokom dvogodišnjeg pripravništva na Višem sudu u Ljubljani učestvovala je na različitim sudskim ročištima, bila je na dužnosti u pravnoj pomoći i pisala presude, koje su uvek ocenivane sa najvišim ocenama. Diplomirala je sa najvišom ocenom "cum laude" na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Ona komunicira i na engleskom jeziku.

Nazovite nas na Viber