Danijela Mitrović

Danijela Mitrović

Savetnik strancima

Danijela Mitrović je savetnik preduzetnicima koji odluče da započnu ili prošire svoje poslovne planove u Sloveniji. Savetuje preduzetnike o obliku kompanije, registraciji i neophodnoj dokumentaciji, kao i o načinima dobijanja boravka i radnih dozvola za preduzetnike i njihove zaposlene. Aktivno prati promene u slovenačkom zakonodavstvu u oblasti privrednog i imigracionog prava i na taj način pomaže u rešavanju dilema stranih preduzetnika na njihovom preduzetničkom putu u Sloveniji. Danijela se odlučila preseliti u Sloveniju sa svojom porodicom pre mnogo godina i ovo iskustvo joj omogućava da u potpunosti razume probleme koji prate takvu odluku. Neophodno znanje i razumevanje crpi iz svog iskustva i pruža podršku preduzetnicima u rešavanju njihovih dilema. Pomaže svojim klijentima na engleskom i srpskom jeziku, a takođe uči i ruski jezik.

Nazovite nas na Viber