Go to Top

Podjetniške novice

Aktualne novice

Poštena pravila pri javnem naročanju

Data d.o.o. čas branja 1min 25s

Po novem predpisu bodo imela evropska podjetja na svetovnih trgih enake možnosti kot njihova konkurenca na evropskem trgu.
Na večino razpisov za javna naročila ki jih objavijo v Evropi se lahko prijavijo podjetja z vseh koncev sveta.

Uvedba ukrepa avtonomne tarifne opustitve

Data d.o.o. čas branja 1min

Do 4. 6. 2012 imajo slovenska podjetja možnost vložiti ugovor ali podporo k predloženim zahtevkom držav članic EU za uvedbo ukrepa avtonomne tarifne opustitve (uporaba surovin polizdelkov sestavnih delov opreme in materiala za uporabo v proizvodnem procesu brez plačila uvoznih carin).

Kje poiskati partnerje za EU razpise

Data d.o.o. čas branja 1min 45s

Velika večina razpisov centraliziranih programov (razpis velja za celotno EU ali Evropo) kot pogoj za prijavo zahteva partnerstvo.

Zastaranje obveznosti in popravek DDV

Data d.o.o. čas branja 1min

Davčni zavezanec v poslovnih knjigah izkazuje obveznost ki je po določbah Obligacijskega zakonika zastarala. Pri nabavi je zavezanec odbil DDV ker je bila nabava blaga oziroma storitev povezana z opravljanjem njegove obdavčene dejavnosti. V zvezi z vprašanjem ali je davčni zavezanec dolžan popraviti odbitek DDV ko obveznost zastara oziroma jo odpiše DURS pojasnjuje:

Kaj se zgodi s premoženjem podjetja ob prenehanju opravljanja dejavnosti po skrajšanem postopku?

Data d.o.o. čas branja 1min 30s

al je v preteklih 3 letih veliko primerov prenehanja dejavnosti podjetij zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Največ primerov je vsekakor zaradi nelikvidnosti podjetij ker podjetja dejansko niso uspela več pravočasno poravnavati svojih obveznosti ker so na drugi strani ostajale ne poplačane terjatve kupcev.

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. | eu-skladi.si