Go to Top

Podjetniške novice

Aktualne novice

Kako do večjega števila žensk na vodilnih položajih?

Data d.o.o. čas branja 1min 20s

Zanima nas vaše mnenje o tem kako primorati podjetja da bi na vodilne položaje imenovala več žensk. Samo vsak sedmi član upravnega odbora v najpomembnejših evropskih podjetij je ženska.

Več registracij dopolnilne dejavnosti

Data d.o.o. čas branja 1min

Referenti Vem točke DATA v zadnjih mesecih opravljamo več registracij dopolnilnih dejavnosti oziroma popoldanskih s.p.. Za registracijo podjetja se torej odločajo redno zaposleni posamezniki ki poleg zaposlitve opravljajo še dodatne dejavnosti tako da se vpišejo v register podjetij kot popoldanski s.p..

Davčna obravnava dohodkov agrarne skupnosti

Data d.o.o. čas branja 14min 45s

V skladu z Zakonom o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnostih ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic – ZPVAS (Uradni list RS št. 5/94 38/94 69/95 22/97 56/99 72/00 in 87/11) je agrarna skupnost opredeljena kot skupnost fizičnih in pravnih oseb na podlagi pogodbe ki imajo skupne pravice dolžnosti in obveznosti določene z zakonom in pravili agrarne skupnosti. Drugi odstavek 2. člena ZPVAS nadalje določa da agrarna skupnost ni pravna oseba tretji odstavek tega člena pa določa da ima agrarna skupnost svoj TRR pri poslovni banki.

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. | eu-skladi.si