Go to Top

Davčni obračun za normirance

Predavateljica: Sabina Dimnik | Dunajska cesta 136, Ljubljana | 120 min.

Davčni obračun za normirance

Vsebina izobraževanja

Spoznajte predavatelja

Predavatelj na izobraževanju
Sabina Dimnik
računovodska, davčna in finančna svetovalka

Sabina Dimnik, dipl. ekon., je strokovna svetovalka z zavidljivim izkušnjami s področja računovodstva in davkov, saj v podjetju Data že 23 let sodeluje s podjetniki in jim pomaga pri razvoju njihovih podjetij. Svoje strokovno znanje deli s strankami, znotraj podjetja in na številnih predavanjih in seminarjih, redno pa pripravlja tudi strokovne članke v novicah podjetja Data.

Ob koncu poslovnega leta morajo tudi podjetniki, ki poslujejo z normiranimi odhodki oddati davčni obračun za normirance. Obveznosti ob zaključku poslovnega leta imajo torej tudi vsi tisti samostojni podjetniki in podjetja, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov. Oddati morajo davčni obračun in določiti zavarovalno osnovo za prihodnje poslovno leto. Mnogi vodite svoje knjigovodstvo sami, a ste v dvomih, kako pripraviti davčni obračun. Davčni obračun oziroma obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti se pripravi na podlagi evidence izdanih računov, nato pa se na podlagi teh podatkov  ugotovi zavarovalno osnovo.

Da bi vam pomagali rešiti dileme, smo pripravili delavnico na temo priprave letnih poročil – davčnega obračuna in določitev zavarovalne osnove za prihodnje leto: Davčni obračun za normirance.

Delavnica Davčni obračun za normirance zajema sestavo, obračun in izdelavo davčnega obračuna za Finančno upravo RS (Furs). Najkasneje do 31. marca ga morate za preteklo leto oddati vsi samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljate dejavnost in vodite poslovne knjige na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Program

1. Teoretični del delavnice:

Udeležence bomo seznanili z naslednjimi teoretičnimi podlagami:
 • Slovenski računovodski standardi,
 • Zakon o dohodnini (ZDoh-2),
 • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2),
 • Pravilnik o določitvi višine osnove za obračun prispevkov zasebnikov.
Udeleženci bodo spoznali naslednje pomembne pojme:
 • aktiva in pasiva,
 • stroški in odhodki,
 • prihodki,
 • prilivi in odlivi,
 • davčno priznani prihodki in odhodki,
 • davčno nepriznani prihodki in odhodki,
 • davčno priznane amortizacijske stopnje,
 • davčne olajšave,
 • izguba ali dobiček,
 • davčna osnova,
 • davčna obveznost,
 • akontacija davka/dohodnine.

2. Praktični del delavnice:

V praktičnem delu delavnice bomo udeležencem podrobno predstavili, kako se izdela davčni obračun za Finančno upravo RS in vam pokazali, kako si za tekoče poslovno leto določite zavarovalno osnovo.

Posebej bomo izpostavili:

 • zaključek poslovnih knjig,
 • amortizacija osnovnih sredstev,
 • priprava in oddaja davčnega obračuna,
 • določitev  zavarovalne osnove,
 • izpolnjevanje obrazca.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Seminar je namenjen podjetnikom, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov, t. i. normirancem, podjetnikom začetnikom, ki se s podjetništvom srečujejo prvič in vsem drugim, ki se želijo naučiti sestave davčnega obračuna za normirance.

Termin

petek, 12. 01. 2024 10:30 do 12:30

Vaša naložba v znanje

70,00 EUR +DDV

Prijavite se

Prijavo na seminar lahko opravite tudi preko telefona na 01 6001 530 ali data@data.si. Preverite tudi seznam ostalih izobraževanj.

Ko bomo prejeli vašo prijavo na seminar, vam bomo poslali predračun. Vljudno vas prosimo, da ga poravnate vsaj 3 dni pred udeležbo, saj bomo le tako vedeli, da se boste seminarja zagotovo udeležili.

V kolikor se seminarja ne boste mogli udeležiti, nas vsaj 3 dni pred pričetkom seminarja obvestite (po telefonu 01 6001 530 ali e-pošti data@data.si), da bomo vaše mesto odstopili drugemu.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 delovne dni pred pričetkom izobraževanja. Odjav oz. sprememb po tem terminu iz organizacijskih razlogov ne moremo upoštevati. V kolikor se ne boste odjavili prej kot 3 dni pred dogodkom, vam zaračunamo administrativne stroške, in sicer v vrednosti 20% kotizacije.

Udeleženci tega izobraževanja so izbrali tudi

skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja. Brezplačna ustanovitev s.p. ali d.o.o. na SPOT Registracije! Več informacij

na kaj moram biti pozoren kot normiranec

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Ste sveži 'normiranec' in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti? Zmotno je namreč prepričanje, da vam ni potrebno voditi poslovnih knjig! Znate izstaviti račun? Ali veste kako voditi register osnovnih sredstev? Ste seznanjeni z vsemi roki oddaj dokumentov, katerih podjetnik ne sme zamuditi? Ali veste, kako in kdaj postati zavezanec za DDV? Več informacij