Registracija firme u Sloveniji – korak po korak

Registracija firme u Sloveniji - korak po korak

Registracija firme u Sloveniji – korak po korak

Registracija firme u Sloveniji može se obaviti na našoj DATA VEM tački (po principu »Sve na jednom mestu«). Koji su neophodni koraci?

Registracija firme u Sloveniji – prvi korak

Pre same registracije firme moraju svi strani osnivači i zastupnik dobiti slovenački poreski broj u Republici Sloveniji.

Dokumentacija potrebna za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strane firme, ukoliko otvarate ćerku firmu:

  • izvod iz registra matične firme, koji nije stariji od tri meseca, overen i sa službenim prevodom na slovenački jezik
  • kopija/sken putnog lista i podatak o stalnoj adresi ovlašćenog lica matične firme
  • podatak o poslovnoj adresi firme u Sloveniji

Dokumentacija potrebna za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strano fizičko lice, koje će biti osnivač i/ili zastupnik slovenačke firme:

  • kopija/sken pasoša i podatak o stalnoj adresi osnivača i zastupnika buduće firme
  • podatak o poslovnoj adresi firme u Sloveniji
  • potvrda o poreskom rezidenstvu iz države gde je vlasnik/zastupnik poreski rezident

Registracija firme u Sloveniji – drugi korak

Za registraciju d.o.o. u Sloveniji na DATA VEM tački zahteva se minimalni početni kapital u iznosu od 7.500 eur.

Prisutni moraju biti svi osnivači i zastupnik. Svi moraju imati slovenački poreski broj i spremne podatke (naziv i adresa firme, delatnosti, lični dokumenti vlasnika i budućeg zastupnika slovenačke firme). Na osnovu podataka pripremamo osnivački akt. Sa osnivačkim aktom odlazite u banku, otvarate privremeni račun i deponudjete osnovni kapital u iznosu od 7.500 evra. Potvrdu o osnovnom kapitalu donesete nama i mi je zajedno sa osnivačkim aktom prosledimo nadležnom sudu. Obično se čeka do 7 radnih dana na rešenje suda o registraciji firme. Nakon prijema odluke o registraciji firme aktivirate račun u banci: promena iz privremenog računa u stalni račun preduzeća.

Da li vas zanima registracija firme u Sloveniji?

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post