Tag - banka

Bankovni račun firme u Republici Sloveniji

U kojoj fazi otvoriti bankovni račun firme u Sloveniji? Bankovni račun firme otvara se u različitim fazama, ovisi od oblika firme koju otvarate. Ako otvarate firmu tipa društvo sa ograničenom odgovornošću morate već pre donošenja odluke suda položiti kapital 7.500 evra na privremeni račun. Nakon donošenja odluke suda o registraciji d.o.o., možete privremeni bankovni račun pretvoriti u poslovni bankovni račun...