Rok Gros, univ. dipl. ekon.

Rok Gros

preduzetnički savjetnik

Rok Gros je otvorio vrata preduzetništva više od 900 preduzetnicima, koji su kod njega registrovali društva s ograničenom odgovornošću ili postali samostalni preuzetnici. Kao preduzetnički savjetnik prati buduće preduzetnike od registracije preduzeća dalje i pruža jim pomoć kroz sve birokratske procedure. Sa savjetovanjem uz registraciju preduzeća u Sloveniji pomaže strancima i slovenačkim državljanima, predava na seminarima i piše stručne članke o registraciji preduzeća u Sloveniji i aktivnostima preduzeća. Diplomirao je iz ekonomije na Univerzitetu u Ljubljani, tema diplome bila je Mjerenje efekta oglašavanja.