Go to Top

Zaprositi za premostitveni kredit ali odlog plačila davka?

Gospodarske razmere za marsikaterega podjetnika kljub dobrim napovedim o rasti BDP ostajajo težke. Podjetja imajo naročnike, a morajo na njihova plačila čakati tudi po več mesecev. Posledično delodajalec ne more zagotoviti plače svojim zaposlenim in začne zamujati z izplačili plač, regresov, stroškov. Tovrstne situacije niso lahke ne za delodajalce ne za zaposlene, zato smo preverili, kaj lahko ukrenejo oboji.

Kaj lahko stori podjetnik, ko se znajde v finančnih težavah?

Zaprositi za premostitveni kredit ali odlog plačila davka?V prvem delu prispevka pišemo o tem, kaj lahko podjetje oziroma delodajalec stori v primeru, da se znajde v finančnih težavah. Poleg prošnje za premostitveni kredit ali poseganje po preostalih finančnih vzvodih ima poslovni subjekt, ki davka ne zmore plačati v enkratnem znesku, nekaj možnosti tudi na Finančni upravi RS (Furs).

Odlog plačila davka ali obročno odplačilo davka

V primeru nastanka hujše gospodarske škode namreč Furs ponuja možnost plačila davka v (največ) 24 mesečnih obrokih, v primeru, da podjetje ni imelo hujše gospodarske škode pa lahko zaprosi za plačilo davka v največ 12 mesečnih obrokih. V obeh primerih je možno zaprositi tudi za odlog plačila davka za 24 oziroma 12 mesecev.

Do odloga ali obročnega odplačevanja davka so upravičene tako pravne osebe kot tudi samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Pogoji za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davkov

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda (zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov) in
  • odlog plačila davka oziroma obročno plačevanje davka bi davčnemu zavezancu omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.

Ne glede na izpolnjevanje vseh zgoraj navedenih kriterijev, se lahko davčnemu zavezancu odobri odlog ali obročno odplačevanje davka, če je sodišče izdalo pravnomočni sklep o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju.

Potrebujete pomoč na področju davčne optimizacije? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davka je treba vložiti vlogo. Vloga se vloži pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Obrazec vloge je mogoče oddati tudi prek portala eDavki.

Več o obročnem odplačilu davka in odlogu plačila davka si lahko preberete tukaj.

V drugem delu prispevka pa si preberite več o tem, kaj svetujemo zaposlenim v primeru neizplačanega regresa, plač in ostalih obveznosti.

V kolikor bi radi izvedeli več o poslovanju in podjetniških obveznostih, obiščite naš seminar Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja