Go to Top

Zaposlitev v tujini – kaj vam pripada v Sloveniji?

Zaposlitev v tujini je možnost, o kateri v zadnjih letih razmišljajo številni Slovenci. Pravzaprav številne, ki živijo v bližini državne meje z Avstrijo in Italijo, vsakodnevna pot v službo že vodi čez mejo.

Zaposleni, ki delajo v eni od držav Evropske unije, živijo pa drugi, kamor se vračajo vsaj enkrat tedensko, so obmejni delavci. Kako zaposlitev v tujini vpliva na socialno varnost obmejnega delavca?

Zdravstvene storitve: v obeh državah

Obmejni delavci prispevke v sistem socialne varnosti plačujejo v državi EU, kjer delajo. Tam so torej zavarovani. Pravico do zdravstvenih storitev pa lahko uveljavljajo na obeh straneh meje, torej tudi v domovini (državi, kjer živijo).

Zaposlitev v tujini pomeni, da se morate državi, kjer delate, prijaviti na zavodu za zdravstveno zavarovanje in zaprositi za obrazec S1. Ta velja kot dokazilo o upravičenosti do zdravstvenih storitev v državi, kjer niste zavarovani, torej v državi, kjer živite. V večini držav EU enako velja za vzdrževane družinske člane.

Bodite pa pozorni, če potrebujte bolniški dopust za nego otroka. Pri zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi zaposlitve preverite, ali ste upravičeni do nadomestila. Upravičenost do tega je redka v primerih, ko je vaš otrok zavarovan po partnerju v državi, kjer prebivate.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Zaposlitev v tujini vendarle nima samo dobrih plati. Predlagamo, da z nami na brezplačnem izobraževanju pretehtate tudi prednosti in slabosti samozaposlitve. Od tam je samo še korak do ustanovitve vašega podjetja, ki ga lahko brezplačno in enostavno registrirate na VEM točki Data.

Nadomestilo za brezposelnost: v državi bivališča

Če ste kot obmejni delavec izgubili delo in zaposlitev v tujini ni več vas vsakdan, morate za nadomestilo za brezposelnost zaprositi v državi, kjer prebivate. O vaši pravici do nadomestila in znesku bodo odločali po predpisih, ki veljajo v vaši domovini, pri tem pa bodo upoštevali delovno dobo v tujini. To boste dokazali z obrazcem U1 (dokazilo o zavarovalni dobi). Obrazec izda javni zavod za zaposlovanje ali pristojni zavod za socialno varnost v državi zadnje zaposlitve.

Zapleteno? Potrebujete strokovno pomoč? Obrnite se na pravnike podjetja Data, d.o.o., ki imajo bogate izkušnje na področju delovnega prava.

zaposlitev v tujiniDružinski prejemki: najvišji možni

Kot obmejni delavec, ki ima zaposlitev v tujini, ste lahko upravičeni do družinskih prejemkov iz različnih držav, saj navadno družinski člani ne živijo v državi, v kateri delate. Pristojni nacionalni organi bodo pri odločanju o tem, katera država je pristojna za izplačilo prejemkov, upoštevali okoliščine obeh staršev.

Večinoma velja, da bo za izplačilo družinskih prejemkov pristojna država, v kateri delate (v kateri ste vi ali vaš zakonski partner zaposleni ali samozaposleni). Obstajajo pa izjeme.

Če se denimo vsak dan vozite na delo v Avstrijo, vaš zakonski partner pa je zaposlen oziroma zavarovan v Sloveniji, se morajo organi obeh držav dogovoriti o tem, katera država je pristojna za izplačilo družinskih prejemkov, ki vam pripadajo. Če upravičenost do prejemkov v obeh državah izhaja iz zaposlitve, vam bo dodatek izplačala država, v kateri prebivajo vaši otroci. V večini primerov je to Slovenija.

Če pa je znesek prejemkov v Sloveniji nižji od prejemkov, do katerih ste upravičeni v Avstriji, vam bodo avstrijski organi izplačali razliko. Tako boste prejeli najvišji možni znesek prejemkov, do katerih ste upravičeni.

Ste pri svojem poslovanju že iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kako sestavim potni nalog?

Veliko delate v tujini, a ste zaposleni v podjetju, ki je registrirano v  Sloveniji? Če ste pogosto na službeni poti, morate posebno pozornost posvetiti pravilnemu izpolnjevanju potnih nalogov. Preberite še prispevek o razlikovanju med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino. Na službenih poteh v tujino si lahko obračunate dnevnice. Višino dnevnic boste najlažje izračunali s pomočjo našega spletnega kalkulatorja.

Informativni izračun dnevnice

Pokojnina: vsaka država posebej

Vsaka država, v kateri ste delali vsaj leto dni, vam bo pokojnino izračunala posebej. Vendar pozor: pravico do pokojnine obmejni delavci uveljavljate v državi, kjer imate stalno prebivališče (oziroma v državi, kjer ste bili nazadnje zaposleni, če v domovini niste nikoli delali). Ta država bo nato pristojna za obravnavo vašega zahtevka. Pridobila bo vse evidence o vplačanih prispevkih od vseh držav, v katerih ste delali.

Pri odmeri deleža pokojnine bodo zavodi za pokojninsko zavarovanje v vseh državah EU, v katerih ste delali, upoštevali:

 • prispevke, vplačane v pokojninski sistem njihove države,
 • prispevke v drugih državah,
 • delovno dobo v različnih državah.

Na podlagi tega bo zavod vsake države, kjer ste delali, izračunal višino pokojnine, do katere bi bili upravičeni, če bi celotno zavarovalno dobo plačevali prispevke v tej državi. Nato bo ta teoretični znesek pokojnine prilagodil dejanski zavarovalni dobi v tej državi (t. i. sorazmerna dajatev).

Če pa slučajno izpolnjujete pogoje za pridobitev pokojnine samo v eni državi (brez upoštevanja zavarovalne dobe drugod), bo zavod izračunal tudi pokojnino na podlagi nacionalnega sistema (t. i. neodvisna dajatev).

Posamezni zavod za pokojninsko zavarovanje bo nato primerjal izračunana zneska sorazmerne dajatve in neodvisne dajatve v tej državi EU. Odmeril vam bo tistega, ki je višji.

Ker se upokojitvena starost po državah EU razlikuje, boste deleže pokojnine držav, kjer ste delali, prejeli šele, ko boste izpolnili predpisano starost za upokojitev, ki tam velja. Preberite, kdo se bo lahko v letu 2018 upokojil v Sloveniji.

Komentarjev (4)

 • Sebastijan Zebec 30. Decembra 2019 - 22:34 Odgovori

  Pozdravljeni
  Mene pa zanima kaj se zgodi če imaš popoldanski S.p. v Sloveniji in delaš v Avstriji in ti nato delodajalcem v Avstriji da odpoved recimo 2.2 kaj se potem zgodi s svojim S.p.?
  Hvala za odgovor

  • Tjasa Dobnik 31. Decembra 2019 - 9:02 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Zahvaljujemo se vam za vprašanje.
   Popoldanski s.p. je vezan na zaposlitev za polni delovni čas. Za podrobnejše informacije vam lahko ponudimo pravno svetovanje. Ura pravnega svetovanja znaša 120,00 EUR + DDV.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

 • Nataša Kovačič 13. Januarja 2020 - 21:49 Odgovori

  Pozdravljeni,
  Zanima me glede zdravstvenega zavarovanja: partner je zaposlen v Avstriji (polni delovni čas), sama pa sem se po porodniški zaposlila v AT za minimalno število ur (geringfügig beschäftigt), kjer pa sem zavarovana samo v primeru poškodbe pri delu. Imava 1 otroka (star 1 leto), ki je bil dosedaj avtomatsko zavarovan po meni (porodniška v Slo).
  Kaj moram sedaj urediti in predvsem kje (AT, SLO), da bom v celoti zavarovana in tudi vplačevala za pokojninsko dobo?
  Hvala za odgovor.

  • Tjasa Dobnik 16. Januarja 2020 - 8:46 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Zahvaljujemo se vam za povpraševanje. Tovrstna vprašanja je zaradi individualnih okoliščin na vaši strani ter ob upoštevanju zakonodajnih podlag obeh držav potrebno reševati posamično. Zatorej Vam lahko ponudimo pravno svetovanje. Cena ure strokovnega pravnega svetovanja znaša 120,00 EUR + DDV. Če se za svetovanje odločite nas prosim obvestite.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja