Go to Top

Zaposlitev delavca iz Srbije

Zaposlitev delavca iz Srbije zahteva pogodbo o zaposlitvi v obeh jezikih. Ta zahteva je posledica sprejetja bilateralnega sporazuma o zaposlovanju delavcev migrantov iz Srbije. Kakšni pogoji se poleg dvojezične pogodbe zahtevajo, pa si preberite v nadaljevanju.

Informativni izračun dohodnine

S 1.9.2019 se je pričel izvajati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji. Prav tako pa je bil sprejet tudi Protokol о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi (v nadaljevanju: BRSZD).

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Zaposlitev delavca na podlagi BRSZD

Zaposlitev delavca iz Srbije bo možno na podlagi BRSZD, in sicer:

– za delavce migrante, ki so prijavljeni pri Nacionalni službi za zapošljavanje (NSZ) v Srbiji in so starejši od 18 let in

– za delavce migrante, ki niso prijavljeni na Nacionalni službi za zapošljavanje (NSZ) v Srbiji oz. so v delovnem razmerju v državi izvora (Srbija), pod pogojem, da bodo v državi zaposlitve (Slovenija) opravljali strokovno zaposlitev in jih bo izbral delodajalec in so starejši 18 let.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Na podlagi BRSZD, strokovna zaposlitev delavca migranta pomeni zaposlitev pri delodajalcu, za katero delavec migrant prejme plačilo v višini najmanj trikratnika minimalne plače v državi zaposlitve.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi se mora skleniti  najmanj za obdobje enega leta. Ena pomembnejših novosti pa je, da bo moral delodajalec pripraviti pogodbo o zaposlitvi v dveh jezikih – slovenskem in srbskem jeziku. V Sporazumu in samem Protokolu sicer to ni izrecno določeno. Pravna služba Data d.o.o. pa je na podlagi poizvedbe pri Zavodu RS za zaposlovanje prejela informacijo, da je le-to potrebno. Pojasnjeno je bilo, da je v srbski zakonodaji predpisano, da morajo biti vse pogodbe o zaposlitvi, ki jih sklepajo državljani Republike Srbije in se posredujejo preko državnih organov zapisane tudi v njihovem jeziku. V kolikor pogodba o zaposlitvi ne bo v obeh jezikih, Zavod za zaposlovanje v Srbiji oz. NSZ ne bo upošteval pogodb o zaposlitvi. Brez potrditve pogodb o zaposlitvi s strani srbskega nosilca izvajanja Sporazuma pa izdaja dovoljenja na podlagi Sporazuma ni možna.

Delavec bo pogodbo o zaposlitvi podpisal pri nosilcu NSZ v Republiki SrbijiNa podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi država zaposlitve izda dovoljenje z veljavnostjo treh let. Po vstopu v državo zaposlitve (Slovenijo) se mora javiti delodajalcu. Delodajalec ga mora v 15 dneh od dneva vročitve dovoljenja za prebivanje prijaviti v socialno zavarovanje države zaposlitve. V kolikor ne,  se dovoljenje razveljavi.

Pravni nasvet

Kdaj zaposlitev delavca iz Srbije na podlagi BRSZD ni mogoča?

Zaposlitev delavca iz Srbije na podlagi BRSZD ne bo možna v naslednjih primerih, in sicer za delavce:

  1. ki so na dan uveljavitve tega sporazuma zakonito zaposleni v državi zaposlitve;
  2. v primeru sezonske zaposlitve, zaposlitve poslovodnih delavcev in v primeru zaposlitve oziroma prostovoljnega dela zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja na področju medicine;
  3. ki jim je bilo v državi zaposlitve v skladu z zakonodajo izdano dovoljenje za stalno prebivanje;
  4. ki v državi zaposlitve prebivajo na podlagi združevanja družine;
  5. ki v državi zaposlitve prebivajo na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito;
  6. ki jim je v državi zaposlitve v skladu z zakonodajo priznan status raziskovalca;
  7. ki v državi zaposlitve ustanovijo ali soustanovijo osebno gospodarsko družbo in na podlagi ustanoviteljskih pravic zastopajo družbo ali se registrirajo kot samostojni podjetniki posamezniki;
  8. ki na podlagi šolanja v državi zaposlitve lahko pridobijo soglasje za zaposlitev delavca, samozaposlitev ali delo pristojnega nosilca v skladu z zakonodajo države zaposlitve;
  9. za katere se uporablja Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (UL L št. 155 z dne 18. junija 2009, str. 17).

 

Zaposlitev delavca iz Srbije zahteva določen postopek. Kakšen, pa vam lahko svetujejo pravniki v podjetju Data d.o.o. V tem primeru pokličite na 01 / 6001 528 ali pišite na [email protected].

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja