Go to Top

Zakon o zemljiški knjigi – spremembe, ki jih prinaša sprejeta novela

Zakon o zemljiški knjigi določa pravila za vpis povezanih nepremičnin

Zakon o zemljiški knjigi je bil do zdaj večkrat dopolnjen in spremenjen. Zadnje spremembe in dopolnitve zakona pa so bile v Državnem zboru sprejete 13. julija letos. Z zadnjo novelo zakona se določajo pravila za vpis povezanih nepremičnin in vpis novih stvarnopravnih razmerij na področju etažne lastnine.

Informativni izračun plače

Zakon o zemljiški knjigi

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) ureja zemljiško knjigo kot javno knjigo, namenjeno vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.

Zemljiška knjiga je sestavljena iz glavne knjige in zbirke listin. V glavno knjigo se vpisujejo podatki o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z njimi. Zbirko listin pa tvorijo listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v glavno knjigo.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Spremembe in dopolnitve Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1E

Institut povezanih nepremičnin

Zakon o zemljiški knjigi je bilo potrebno spremeniti oziroma dopolniti predvsem zaradi zadnjih sprememb Stvarnopravnega zakonika. Ta je namreč uvedel institut povezanih nepremičnin. S tem pa se je pojavila tudi potreba po oblikovanju pravil glede zemljiškoknjižnih vpisov teh nepremičnin.

Ustanovite podjetje z našo pomočjo

Pri povezanih nepremičninah gre za primere, ko je raba ene nepremičnine (pomožne nepremičnine) trajno potrebna za redno rabo druge nepremičnin ali posameznega dela stavbe (glavne nepremičnine). V takšnem primeru lahko imetnik svojo lastninsko pravico na pomožni nepremičnini poveže s svojo lastninsko pravico na glavni nepremičnini. Takšna nepremičnina s tem postane povezana nepremičnina in je predmet razpolaganja (npr. prodaje) kot celota.

pravno svetovanje

Digitalizacija postopka

Zakon o zemljiški knjigi je dopolnjen tudi z nekaterimi postopkovnimi izboljšavami. Predvsem gre za spremembe povezane z digitalizacijo postopka. Zakon o zemljiški knjigi tako po novem omogoča, da bo notar lahko prodajno pogodbo poslal Finančni upravi po elektronski poti. Na isti način pa bo lahko tudi prevzel potrdilo o plačilu davka. Cilj spremembe je torej čim večja digitalizacija postopka.

Želim se prijaviti na e-novice

Olajšano usklajevanje zemljiškoknjižnega stanja

Zakon o zemljiški knjigi oziroma njegova zadnja novela prinaša tudi več drugih rešitev, ki naj bi strankam olajšale usklajevanje zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Tako se na primer uvaja novo pravilo o izbrisu pravic, ki prenehajo s smrtjo oseb.

Novela Zakona o zemljiški knjigi je bila v Uradnem listu RS objavljena 23. julija, v celoti pa bo pričela veljati 22. avgusta 2021.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja