Go to Top

Za naložbe v kmetijstvo in gozdarstvo več kot 80 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v drugi polovici leta predvidoma objavilo 14 javnih razpisov v skupni vrednosti skoraj 83 milijonov evrov. Ti bodo namerjeni za kmetijstvo in gozdarsko panogo, z njimi pa želijo pospešiti naložbeni zagon. Pri pripravi razpisne dokumentacije vam lahko pomagajo tudi Datini strokovnjaki za razpise.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Kaj mora vsebovati poslovni načrt?

Več informacij

Ministrstvo bo preko razpisov spodbujalo investicije na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ob iskanju ravnovesja med kmetovanjem in varovanjem narave ter prilagajanjem na podnebne spremembe.

kmetijstvo

V ospredju bodo naložbe v:

  • predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov,
  • zmanjševanje porabe vode v tehnoloških postopkih, ureditev čistilnih naprav,
  • energetsko učinkovitost objektov in opreme,
  • proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe obrata – uporaba lesne biomase.

Na ministrstvu si bodo s podeljenimi sredstvi prizadevali tudi za pospešitev odprave škode v gozdovih (lubadar) in vzpostavitev sodelovanja med kmetijstvom in znanostjo. Prav tako namenjajo sredstva za vzpostavitev organizacij proizvajalcev ter majhnim kmetijam. Njihova dejavnost bo podprta s posebnim podukrepom in javnim razpisom.

Kot so zapisali na ministrstvu, bo spomladi prihodnje leto objavljen še javni razpis za naložbe v predelavo oziroma trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za dopolnilne dejavnosti, mikro, majhna in srednje velika podjetja ter za blaženje podnebnih sprememb v predvideni skupni vrednosti 25 milijonov evrov.

Pri prijavi na razpise vam bo koristil tudi poslovni načrt. Veste, kako ga napisati?

Prijava na izobraževanje

Dodatne informacije o razpisih za kmetijstvo in gozdarstvo

V planu objave javnih razpisov za kmetijstvo in gozdarstvo so navedeni meseci predvidene objave. Vsi zainteresirani se torej lahko pravočasno pripravijo in pozanimajo o pripravi potrebne dokumentacije za izpolnitev vloge. Na ministrstvu ob tem opozarjajo na pravočasen pristop k preveritvi potrebnosti priprave presoje vpliva naložbe na okolje. Dodatne informacije glede pogojev in obveznosti pa lahko dobite v okviru informacijskih točk programa razvoja podeželja.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja