Go to Top

Velika družina – kaj ji nameni država?

Velika družina je družina z najmanj tremi mladoletnimi otroki. Republika Slovenija se spopada s staranjem prebivalstva, zato velike družine spodbuja na različne načine.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti veliko družino definira kot tisto, v kateri so trije otroci (ali več), stari manj kot 18 let.

>>> Si želite sami oblikovati prihodnost svoje družine in ne biti več odvisni od države? Vse prednosti in slabosti samozaposlitve lahko spoznate na našem brezplačnem izobraževanju! Na VEM točki Data pa lahko tudi hitro in brezplačno odprete s.p. ali d.o.o.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Staršem so na voljo naslednji družinski prejemki:

  • Starševski dodatek (mesečni prejemek kot denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila – traja 365 dni od rojstva otroka): 252,04 evra.
  • Pomoč ob rojstvu otroka (enkratni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca): 280 evrov.
  • Otroški dodatek (mesečni prejemek – vsakokrat za dobo enega leta – za otroke do 18. leta starosti) – pozor: preverite, kdaj se vam pravica izteče! Višina otroškega dodatka je odvisna od mesečnih prejemkov družine in števila družinskih članov.
  • Dodatek za veliko družino (enkratni letni prejemek za družine, ki imajo v koledarskem letu najmanj en dan tri ali več otrok do starosti 18 let, po 18. letu pa, če imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do 26. leta starosti): za družino s tremi otroki v letu 2018 znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov,
  • Dodatek za nego otroka (mesečni prejemek – dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. oziroma 26. leta starosti): 100 evrov oziroma 200 evrov za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroke z določenimi hudimi boleznimi.
  • Delno plačilo za izgubljeni dohodek (mesečni prejemek, dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti.  Prejme ga eden od staršev ali druga oseba, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo iz seznama hudih bolezni. Eden od staršev (mati ali oče otroka), v tem primeru prejema nadomestilo plače v višini 734,15 evra mesečno (če dela s krajšim delovnim časom od polnega, mu pripada sorazmerni del delnega plačila za izgubljeni dohodek), po zakonu pa mu pripada tudi dodatek za nego otroka.

Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili zanimivih zgodb in koristnih novic.

Dodatek za veliko družino

velika družinaVelika družina je upravičena tudi do osebnega letnega prejemka – dodatka za veliko družino. Starši ga lahko prejemajo dokler imajo vsaj trije otroci manj kot 18. let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let).

Dodatek lahko prejme eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji in izpolnjuje premoženjski cenzus.

Pravico do dodatka ima tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

Dodatek za družino s tremi otroki je letos znašal 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku, letos je bilo to aprila. Več pa v prispevku Dodatek za veliko družino, v katerem pojasnjujemo tudi, kako ga uveljavljati.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Vabimo vas na številna brezplačna izobraževanja, ki vam bodo prinesla koristne informacije za zagon podjetja. Tudi na nadaljevanju podjetniške poti vam Data stoji ob strani z zanesljivimi računovodskimi storitvami in podjetniškim svetovanjem.

Velikim družinam ni treba plačati davka na motorna vozila

Starši v velikih družinah lahko vsaka tri leta z oprostitvijo plačila davka na motorna vozila (DMV) kupijo osebno vozilo ali kombinirano vozilo z najmanj petimi sedeži.

Oprostitev plačila DMV lahko uveljavljate ob izpolnjevanju pogojev, in sicer ko je bilo (novo ali rabljeno) vozilo v Sloveniji registrirano prvič. V primeru uvoza se oprostitev lahko uveljavi neposredno ob vložitvi uvozne deklaracije ali naknadno s povračilom plačanega davka.

Za uveljavljanje oprostitve oziroma vračila DMV ni predpisanega obrazca. Kot pojasnjujejo na Finančni upravi RS (FURS), zadošča zahtevek, ki ga upravičenci pripravijo sami.

Zahtevku za oprostitev oziroma vračilo je treba, poleg izvirnika računa in kopije prometnega dovoljenja, priložiti potrdilo o skupnem gospodinjstvu. Izda ga pristojni organ za notranje zadeve.

V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila davčni oziroma carinski organ vrne plačani davek v 30 dneh po prejemu zahtevka. V prometno dovoljenje in register gospodinjstev se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka. Oseba motornega vozila ne sme prodati ali ga brezplačno ali kako drugače odtujiti pred potekom triletnega roka od dneva nakupa, sicer mora plačati razliko do polnega zneska davka.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja