Go to Top

Varnejše delo – več zaposlenih nad 55 let

V Sloveniji beležimo nizko stopnjo zaposlenosti starejših od 55 let zaradi zgodnjega upokojevanja in visokega deleža bolniških odsotnosti. Z usposabljanjem delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu naj bi to uredili.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu«. Razpisanih je 1.132.000 evrov za podporo projekta, ki bo pripomogel k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu. Na ministrstvu upajo, da bo izboljšal pogoje dela za delavce, zlasti za starejše od 45 let.

Kot je znano, mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki ima lahko za posledico spremembo na področju varnosti pri delu. V primeru poškodbe na delovnem mestu pa je lahko neopravljeno usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu osnova za izstavitev regresnega zahtevka za povračilo stroškov zdravljenja poškodovanega delavca. Usposabljanje in test s področja varstva in zdravja pri delu lahko opravite tudi na Dati!

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Ozaveščanje delodajalcev za promocijo varnosti

Med prijavljenimi bodo izbrali projekt, ki bo namenjen:

  • izdelavi e-učilnice za usposabljanje in ozaveščanje delodajalcev,
  • konkretni prilagoditvi delovnih mest,
  • izdelavi izobraževalnih posnetkov ter
  • izdelavi promocijskih posnetkov.

Vse našteto bo pripomoglo k boljši ozaveščenosti in usposobljenosti delodajalcev za izvajanje ukrepov promocije varnosti in zdravja pri delu.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi vplivati na promocijo kulture preventive in zdravja na delovnih mestih. Razpis posebno poudarja osredotočenost na starejše od 45 let. Delodajalce želijo usposobiti in ozavestiti glede varnosti in zdravja pri delu, hkrati pa dvigniti družbeno odgovornosti podjetij. S promocijo aktivnega in zdravega staranja, prilagajanjem delovnih mest posameznikom in spodbujanjem programov varnosti in zdravja pri delu naj bi znižali stopnjo bolniških odsotnosti in dvignili stopnjo zaposlenih, starejših od 55 let.

Pravice in varstvo starejših delavcev

promocija varnosti in zdravja pri deluZakon o delovnih razmerjih za starejše delavce določa:

  • za nočno in nadurno delo je potrebno soglasje delavca: delodajalec ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela starejšemu delavcu brez njegovega pisnega soglasja (enako velja za neenakomerno razporeditev in prerazporeditev delovnega časa),
  • pravica do daljšega letnega dopusta: starejši delavci imajo pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta,
  • posebno varstvo pred odpovedjo in prepoved diskriminacije pri odpovedi,
  • pravica do dela s krajšim delovnim časom v primeru delne upokojitve: če se starejši delavec delno upokoji, lahko sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega na istem ali drugem ustreznem delovnem mestu.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja