Go to Top

Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018

Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018

Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 – Objavljeno je Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018. V dveh letih se bo pri delodajalcih iz vse Slovenije predvidoma lahko usposabljalo 4.000 brezposelnih oseb.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Iščete zaposlitev? Preverite, kakšne so prednosti samozaposlitve.

Več informacij

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) delodajalcem  v okviru javnega povabila Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 omogoča usposabljanje brezposelnih ter njihovo vključitev v delovni proces delodajalca. Delodajalec pa je pri tem upravičen do povračila stroška izvedbe usposabljanja.

Poleg usposabljanja na delovnem mestu, pa se lahko brezposelni udeležite tudi koristnih seminarjev, ki jih brezplačno izvajamo na Dati. Tistim, ki iščete zaposlitev, priporočamo predvsem izobraževanje Prednosti in slabosti samozaposlitve. Pojasnili vam bomo, zakaj je morda smiselno, da si zaposlitev ustvarite sami.

Prijava na izobraževanje

Program usposabljanja na delovnem mestu bo sicer brezposelnim osebam, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, omogočil izvedbo usposabljanja na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. S tem se spodbuja njihova ponovna vključitev na trg dela oziroma se izboljšajo njihove zaposlitvene možnosti, so zapisali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018

Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 naj bi ustvarilo ali pa izboljšalo zaposlitvene možnosti vključenim brezposelnim osebam in povečalo njihovo konkurenčnost na trgu dela.

Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 lahko traja dva ali tri mesece. Usposabljanje je lahko dvomesečno, če se izvaja na enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih delovnih mestih. Če pa gre za usposabljanje na zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih, lahko traja tri mesece.

Kdo se lahko vključi v usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018?

V usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 se bodo lahko vključevale brezposelne osebe iz naslednjih ciljnih skupin:

  • starejši od 50 let, prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ najmanj 3 mesece,
  • osebe, stare 30 let in več, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ 12 mesecev in več,
  • osebe, stare 30 let in več, katerih izobrazba je pod ISCED 3, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ najmanj 3 mesece,
  • posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopane v evidenci brezposelnih oseb.

Prijava na izobraževanje

V program Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 se brezposelne osebe vključijo prek svojega svetovalca na uradu za delo, kjer so prijavljene kot brezposelni. Svetovalec jim bo dal vsa potrebna navodila in informacije.

Zavod bo sodelujočim za čas usposabljanja povrnil stroške prevoza na delo, prav tako pa bodo dobili dodatek za aktivnost. Ta znaša 3 evre za vsako uro dejanske udeležbe na usposabljanju. Če pa oseba prejema nadomestilo za brezposelnost, bo njen dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,50 evra na uro.

Kako v programu sodelujejo delodajalci?

Na javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu lahko oddajo do razdelitve razpoložljivih sredstev. Najkasneje pa do 30. 11. 2018. Ponudbo predložijo osebno ali po pošti v glavno pisarno pristojne območne službe (glede na sedež podjetja). V kolikor imate delodajalci pri tem kakršna koli vprašanja, vam v podjetju Data nudimo kadrovsko svetovanje.

Delodajalcem bo Zavod za izvedeno usposabljanje povrnil stroške. In sicer za dvomesečno usposabljanje, ki poteka na enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih delovnih mestih, 370 evrov za udeleženca. Za trimesečno usposabljanje, ki se izvaja na zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih, pa 493 evrov za udeleženca.

Program usposabljanja na delovnem mestu je uspešen

Od leta 2010 se je na delovnem mestu usposabljalo skoraj 27.000 brezposelnih pri več kot 16.500 delodajalcih. Med usposabljanjem ali po njegovem zaključku se zaposli več kot 70 odstotkov udeležencev programa, kar kaže na uspešnost programa. Skoraj 40 odstotkov sodelujočih pa se jih zaposli pri istem delodajalcu, kjer so se usposabljali. Delodajalci namreč lahko na tak način spoznajo nove kandidate in jih usposobijo za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Vse podrobne informacije o programu Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018 so dostopne na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja