Go to Top

Urna postavka za občasno delo – spremembe s 1.3.!

Urna postavka za opravljanje začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5.05 evra. Sočasno pa se je z novo Odredbo o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo premaknila tudi meja dovoljene skupne višine dohodka na 7.562,47 evrov. Novosti pričneta veljati s 1. marcem 2020.

Informativni izračun: začasno ali občasno delo

Urna postavka za začasno in občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače

Urna postavka za opravljanje začasnega ali občasnega dela in višina dohodka se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji. Tako je urna postavka za opravljanje začasnega ali občasnega dela kot tudi višina dovoljenega kumulativnega dohodka določena iz strani pristojnega ministra. Tadva podatka pa morata biti objavljena v Uradnem listu RS do najpozneje konca februarja v koledarskem letu.

Za opravljenja začasnega ali občasnega dela morate z delodajalcem skleniti pogodbo

Občasno in začasno delo ima podlago v pogodbenem razmerju med delodajalcem in upravičencem. Takšno razmerje vključuje tudi nekatere elemente delovnega razmerja, ki so določeni z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Potemtakem tudi upravičenci – torej tudi osebe s statusom upokojenca v Republiki Sloveniji, ki želijo opravljati začasna oziroma občasna dela v skladu z Zakonom o urejanju trga dela, morajo skleniti pogodbo o opravljanju dela z naslednjimi podatki:

Potrebujete nasvet glede opravljanja občasnega dela? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

  • naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca,
  • ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka upravičenca,
  • vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo,
  • obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela,
  • podatek o predvidenem številu ur začasnega in občasnega dela,
  • datum sklenitve pogodbe,
  • urna postavka za opravljanje delo,
  • predviden skupen znesek dohodka.

Upravičenci lahko delajo pri več delodajalcih hkrati

Upravičenci lahko opravljajo občasna dela pri več delodajalcih hkrati. Ne smejo pa preseči 60 ur v koledarskem mesecu. Neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji mesec. Nenazadnje pa je delodajalec tudi dolžan upravičencu zagotoviti dohodek do najkasneje 18. dne v mesecu.

Nova urna postavka za opravljanje začasnega ali občasnega dela je predvsem za upokojence gotovo spodbuden ukrep. Posebej v času gospodarske konjunkture, ko se sočasno višajo tudi življenjski stroški.  Zaradi mizernih pokojnin, ki velikokrat ne dosegajo praga revščine, je nujno, da država spodbuja ukrepe – v kolikor že ne zagotavlja dovoljšne količine sredstev za dostojne pokojnine – v okviru opravljanja začasnih in občasnih del. Mimogrede, Statistični urad je leta 2018 objavil podatke, da pod pragom tveganja revščine živi 268.000 prebivalcev – od tega 89.000 upokojencev. S takšnimi ukrepi se vsaj deloma preprečuje »zdrs dohodka« pod prag revščine tistih družbenih skupin, ki so med najbolj ranljivimi – torej upokojenci.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja