Go to Top

Trošarine za tobačne izdelke bodo po novem višje!

Trošarine se bodo v letu 2020 povišale

Trošarine (oblika davka na porabo) se plačujejo od trošarinskih izdelkov – alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije. Gre za trošarine, ki so proizvedene na območju Republike Slovenije ali so vnešene z ozemlja držav članic Evropske skupnosti v Slovenijo. Sem spadajo tudi trošarinski izdelki, ki se uvozijo v Evropsko skupnost. V Republiki Sloveniji je obdavčevanje trošarinskih izdelkov urejeno z Zakonom o trošarinah (ZTro-1). Dne 04. 09. 2020 je izšla Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (v nadaljevanju: Uredba).

Informativni izračun plače

Kakšne spremembe prinaša uredba za tobačne izdelke?

ZTro-1 v 86. členu določa tobačne izdelke in koliko se plačujejo za te izdelke trošarine. Kot tobačne izdelke navaja:

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

  1. 1. cigarete;
  2. cigare in cigarilos;
  3. drobno rezani tobak;
  4. drug tobak za kajenje;
  5. tobak za segrevanje;
  6. elektronske cigarete.

Spremembe  so začele veljati s 01.10.2020 dalje. Za višino zvišanja trošarin za navedene tobačne izdelke, je prikazano v spodnji tabeli.

TOBAČNI IZDELKI PLAČEVANJE TROŠARINE PRED SPREMEMBO PLAČEVANJE TROŠARINE PO SPREMEMBI
cigarete najmanj 60 % tehtane povprečne drobnoprodajne cene enega zavojčka cigaret, sproščenih v porabo, vendar najmanj 106 eurov za 1.000 kosov cigaret iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret o    proporcionalna trošarina 22,899 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret,

o    specifična trošarina za 1000 kosov cigaret 76,951 evrov. V primeru, da je drobnoprodajna cena (v nadaljevanju DPC) zavojčka dvajsetih cigaret nižja od 3,76 evrov, se ne glede na prej navedeno, plačuje trošarina v višini 120,0000 evrov za 1000 kosov cigaret.

 

cigare in cigarilose 6 % od drobnoprodajne cene, vendar najmanj 40 eurov za 1.000 kosov; 6,3 % od drobnoprodajne cene, vendar najmanj 45 evrov za 1000 kosov.
drobno rezani tobak 35 % od drobnoprodajne cene in 40 eurov za en kilogram, vendar najmanj 88 eurov za en kilogram 37% od drobnoprodajne cene in 45 evrov za en kilogram,
drug tobak za kajenje 40 eurov za en kilogram 45 evrov za en kilogram
tobak za segrevanje 88 eurov za en kilogram tobaka v polnilu 88 evrov za en kilogram tobaka v polnilu.
elektronske cigarete 0,18 eura za en mililiter tekočine v polnilu 0,18 evra za en mililiter tekočine v polnilu

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Bo potrebno opraviti obračun razlike trošarine – kdo je dolžan opraviti obračun?

Obračun razlike trošarine morajo opraviti trgovci, ki imajo drobno rezani tobak oziroma cigarete, za katere se zviša trošarina oziroma drobnoprodajna cena, na zalogi izven trošarinskega skladišča.

Te osebe so bile dolžne do 30.09.2020 opraviti popis zalog drobno rezanega tobaka in cigaret ter obračunati razliko med zneskom že plačane trošarine in tiste, določene s to Uredbo, in sicer ločeno po vrstah drobno rezanega tobaka oziroma cigaret.

Pravni nasvet

Trgovci so dolžni obračun predložiti pristojnemu finančnemu uradu, in sicer najkasneje do 15.10. 2020. Razliko trošarin pa so dolžni plačati  po predloženem obračunu najkasneje do 29. novembra 2020.

Želim se prijaviti na e-novice

V katerih primerih obračuna ne bo potrebno predložiti?

Obračun trošarine ne bo potrebno predložiti davčnemu organu, če je znesek trošarine, ki bi jo bilo treba obračunati, nižji od 10 evrov.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja