Go to Top

Archives

Tag Archives: zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Prispevki za družinskega člana, ki opravlja kratkotrajno delo

Prispevki za družinskega člana, ki opravlja kratkotrajno delo, mesečno znašajo 4,62 evra. Gre za obveznost zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni oseb, ki opravljajo tovrstno delo. Prispevki za družinskega člana Spomnimo, za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro družbi z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ deset zaposlenimi, pri čemer morajo biti izpolnjeni še drugi zakonsko določeni pogoji. Pri kratkotrajnem delu samozaposleni Nadaljuj z branjem

Obrazec M12 za popoldanski s. p.

Obrazec M12- z njim uredite med drugim prijavo v prispevke za popoldanski s.p. Tudi podjetniki, ki se odločijo za registracijo popoldanskega s. p., morajo po prejemu sklepa Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) na Vem točki urediti tudi prijavo v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni – oddati morajo obrazec M12. Izračunajte si plačo! Referenti Vem točke DATA pri postopku registracije popoldanskega s. p. najprej s podjetnikom pripravimo podatke na Nadaljuj z branjem