Go to Top

Archives

Tag Archives: Stečaj družbe

Stečaj družbe – kdaj so izpolnjeni pogoji za stečaj in kako pričeti s postopkom?

Stečaj je oblika prenehanja gospodarske družbe, ki pride v poštev v primeru insolventnosti družbe. Pravila in postopek stečaja opredeljuje Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Po zaključenem postopku stečaja se družba izbriše iz sodnega registra. Vas zanima postopek za stečaj družbe? Obrnite se na naše pravne strokovnjake. Informativni izračun plače Stečaj – kdaj je družba insolventna? Insolventnost je položaj, ki nastane, če družba: v daljšem obdobju Nadaljuj z branjem