Go to Top

Archives

Tag Archives: računovodska poročila

Kaj je bilanca stanja in izkaz poslovnega izida?

Do konca marca morajo vsi samostojni podjetniki in vsa podjetja pripraviti računovodska poročila za minulo poslovno leto. Glavni – ob davčnem obračunu – sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Bilanca stanja je računovodsko poročilo, ki izkazuje premoženje poslovnega subjekta (sredstva) na eni strani ter vire financiranja tega premoženja (obveznosti) na drugi strani na presečni datum, običajno na zadnji dan poslovnega leta za katerega se sestavlja. Poleg bilance stanja mora Nadaljuj z branjem