Go to Top

Archives

Tag Archives: prispevki za zavarovanje

Več registracij dopolnilne dejavnosti oz. popoldanski s. p.

Kadar se na SPOT točki zglasi oseba, ki želi registrirati dopolnilno dejavnost ali popoldanski s. p., ki je pogovorno uveljavljen izraz za dopolnilno dejavnost, jim referenti izpolnimo obrazec za vpis v register podjetij AJPES, obrazec za prijavo podatkov na FURS in obrazec za prijavo v zavarovanje kot popoldanski s. p. na ZZZS (M12 obrazec). Odprtje popoldanskega s.p. Popoldanski s. p. bo z ureditvijo zavarovanja z M12 obrazcem zavezan plačilu pavšala Nadaljuj z branjem

Prispevki za zavarovanje: Spremembe pri višini za najemodajalce

Zavezanci, ki do največ pet mesecev v koledarskem letu, opravljajo dejavnost kot sobodajalci (fizične osebe), so obvezno zavarovani za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Iz tega naslova plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih. Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Nadaljuj z branjem