Go to Top

Archives

Tag Archives: prispevki za socialno varnost

Ponovno odprtje s. p.: kadarkoli, a brez ugodnosti

Če se vam je prvi poizkus samozaposlitve ponesrečil in ste kot samostojni podjetnik svojo dejavnost zaprli, se lahko kljub temu kadarkoli odločite za ponovno odprtje s. p. in ponovni vpis v poslovni register. Pri tem sicer izgubite ugodnost, ki vam pripada le ob prvem vpisu v poslovni register – plačevanje 50 oziroma 30 odstotkov prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz državnega proračuna. Če se odločite za prehod iz popoldanskega Nadaljuj z branjem

Interventno – oprostitev plačila prispevkov za starejše od 55 let

Od 1. januarja 2016 do konca leta 2017 bodo lahko delodajalci zaprosili za oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost za zaposlitev osebe, starejše od 55 let, če je bila ta pred tem vsaj šest mesecev prijavljena v evidenco brezposelnih oseb. Včeraj je predlog Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela potrdila vlada, da bo lahko stopil v veljavo pa ga morajo potrditi tudi v Državnem zboru. Njegov namen Nadaljuj z branjem

Način določitve višine prispevkov za s.p. ni preprost

Spodaj lahko najdete informacije o tem, koliko v tem trenutku stane polni s.p. in koliko popoldanski s.p.. Polni s.p. (iz naslova opravljanja dejavnosti) Osnova za izračun prispevkov za samostojnega podjetnika (s.p.) za prvo koledarsko leto je v višini minimalne plače. V prihodnjih letih se osnova določi glede na uspešnost poslovanja v preteklem poslovnem letu. Katero zavarovalno osnovo uporabite, ugotovite tako, da znesku iz zap. 9 davčnega obračuna prištejete obračunane prispevke za Nadaljuj z branjem

Prispevki za socialno varnost se plačujejo do 15. dne v mesecu

Osebe z dejavnostjo se morajo vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja. V to zavarovanje se vključijo že ob registraciji dejavnosti, lahko pa tudi pri ZZZS. Prispevki za socialno varnost Na novo se zavarovalna osnova določi (glede na doseženi dobiček) v letnem obračunu najpozneje za mesec april. Vključiti se morajo v vsa štiri obvezna zavarovanja: pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ), zdravstveno zavarovanje (ZZ), zavarovanje za starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti. Nadaljuj z branjem

Kako narediti izračun prispevkov?

Zavezanci, ki imajo dobiček nižji od 54 % povprečne plače, plačajo v letu 2015 prispevke v višini 54 % od povprečne plače, ki v tem letu znaša 1.540,25 evra. Do leta 2018 se stopnja vsako leto zviša za 2 % do končnih 60 %. Izračun za leto 2015: 1.540,25 € (PP) x 54 % = 831,74 € Zavezanci, ki predhodno nikoli niso imeli registrirane dejavnosti, so deležni oprostitve prispevka za Nadaljuj z branjem

Kako zmanjšati stroške položnic pri plačevanju obveznih prispevkov?

Vsak mesec morajo osebe z dejavnostjo plačati štiri različne prispevke za socialno varnost in še akontacijo dohodnine (če znesek akontacije ne presega 400 evrov, se ta plača v trimesečnih obrokih). Mesečno to pomeni pet položnic oziroma 60 položnic na leto. Na eni položnici se lahko združijo tista plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti račun – IBAN. Osebe z dejavnostjo morajo mesečno plačati trem različnim javnofinančnim Nadaljuj z branjem

Minimalna plača delavcu zagotovljena tudi med koriščenjem letnega dopusta

Glede na določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Ali pripada delavcu minimalna plača kljub koriščenju letnega dopusta? Minimalna plača in letni dopust Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi mora biti vedno v denarni obliki. Plača je odvisna Nadaljuj z branjem