Go to Top

Archives

Tag Archives: Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa dolga

Odpis blaga ali kaj gostinci naredijo z razbitimi kozarci?

Odpis blaga v gostinski dejavnosti je razdeljen glede na višino in vrsto odpisa (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis pa predstavlja redni strošek poslovanja. Kot kalo, razsip, razbitje in okvara se štejejo izgube na blagu, ki nastanejo zaradi kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga (sušenje, izhlapevanje, krčenje, topljenje in podobno) in uničenje blaga zaradi ravnanja (manipulacije) z blagom v gostinskih obratovalnicah. Določbe Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje Nadaljuj z branjem