Go to Top

Archives

Tag Archives: osebno dopolnilno delo

Katere obrazce morajo oddajati izvajalci dopolnilnega dela?

Izvajalci osebnega dopolnilnega dela morajo Finančni upravi oddajati napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz zaposlitve in poročila o doseženem prihodku. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela oddati do 10. v mesecu za dohodke, prejete v preteklem mesecu. Izvajalec mora mesečno vse svoje dohodke iz osebnega dopolnilnega dela napovedati Nadaljuj z branjem

Dopolnilno delo opravlja 590 oseb

S  1. januarjem 2015 je stopil v veljavo sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo, ki je izvajalcem prinesel določene pravice iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Sistem vrednotnic za opravljanje osebnega dopolnilnega dela je vlada uvedla z namenom preprečevanja dela na črno. Po novem se bo mora vsakdo, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, priglasiti na Ajpesu – preko spletne strani ali fizično na upravni enoti. S tem se umesti na javno dostopen seznam Nadaljuj z branjem

Prodaja na stojnici

Iskanje dodatnega zaslužka ali le želja po ustvarjanju marsikoga pahne v prodajo izdelkov na stojnici. Seveda pa mora biti tudi ta način prodaje ustrezno urejen. Z vidika nadzora tržne inšpekcije mora biti oseba, ki prodaja na stojnici lastna umetniška dela, ustrezno statusno organizirana. Kdor je vpisan pri registrskem organu (ministrstvo, pristojno za kulturo) kot samozaposleni v kulturi za dejavnost 90.030 Umetniško ustvarjanje, lahko prodaja svoje lastne izdelke na premični stojnici, Nadaljuj z branjem

Osebno dopolnilno delo

S 1. 1. 2015 bo začela veljati sprememba Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), s katero se bo bistveno spremenilo osebno dopolnilno delo. Tudi to bo sedaj urejeno po principu »vsako delo šteje«, opravljalo pa se bo na podlagi t.i. vrednotnic, katere najdete tukaj. Da si osvežimo spomin: kaj je osebno dopolnilno delo? Kot osebno dopolnilno delo se štejejo gospodinjska dela in podobna manjša opravila. Ta se lahko opravljajo samo, če Nadaljuj z branjem