Go to Top

Archives

Tag Archives: lekarna

Lekarna ima izredno specifične pogoje za opravljanje dejavnosti

Lekarna in lekarniško dejavnost je zvrst javne službe, ki jo lahko opravljajo tako javni zavodi kakor zasebniki- na podlagi koncesije. Lekarne so lahko tako tudi družbe z omejeno odgovornostjo, zavodi. Registracija se tako za lekarno lahko začne tudi pri nas! Kot VEM točka nudimo brezplačne registracije podjetij – tako samostojnih podjetnikov (s.p.) kot tudi družb z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Postopek registracije je voden s strani našega referenta in je elektronski Nadaljuj z branjem

Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti: druga obravnava padla v vodo

Odbor DZ za zdravstvo naj bi na včerajšnji seji drugič obravnaval predlog Zakona o lekarniški dejavnosti, vendar so sklenili, da pred nadaljevanjem postopka opravijo javno predstavitev mnenj o zakonu. Predlog zakona dopušča, da se pri izvajanju dejavnosti ustvarja presežek, ki se porabi za opravljanje lekarniške dejavnosti in ne z namenom maksimiranja dobička. Predlog zakona izrecno določa, da se lekarniška dejavnost izvaja kot negospodarska dejavnost splošnega pomena, torej na nepridobiten način. Nadaljuj z branjem