Go to Top

Archives

Tag Archives: kmet

Pridobitev statusa kmeta

Pridobitev statusa kmeta je ena izmed oblik zaposlitve. Pravna podlaga za pridobitev statusa kmeta je Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ). Za kmetijsko dejavnost se šteje vse kmetijske dejavnosti po predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti. Potrebujete pravni nasvet? Obrnite se na naše pravne strokovnjake. Informativni izračun plače Pridobitev statusa kmeta je mogoča, če: se ukvarjate s kmetijsko dejavnostjo ali bi se želeli ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo, ste za opravljanje kmetijske dejavnosti Nadaljuj z branjem