Go to Top

Archives

Tag Archives: dvostavno računovodstvo

Enostavno knjigovodstvo je sistem vodenja knjig

Enostavno knjigovodstvo se razlikuje od dvo-stavnega Enostavno knjigovodstvo je računovodski sistem, s katerim podjetje beleži poslovno in finančno uspešnost ter premoženjsko in finančno stanje. Vodenje poslovnih knjig se lahko lotijo podjetja sama ali pa za to pooblastijo računovodski servis. Izračunajte si plačo! Enostavno knjigovodstvo: kako se razlikuje od dvostavnega Splošna pravila o vodenju računov so zapisana v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki med drugim določa sistem vodenja poslovnih knjig. Nadaljuj z branjem