Go to Top

Archives

Tag Archives: delovno ministrstvo

Evropska sredstva za boljšo informiranost o konceptu dostojnega dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je objavilo javni razpis »Podpora deležnikom na trgu dela«; ta naj bi povečal ozaveščenost in informiranost ključnih deležnikov na trgu dela o konceptu dostojnega dela in dvignil organizacijsko kulturo v Sloveniji. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa znaša 1.023.000 evrov, prispevek Evropskega socialnega sklada pa je 80 odstotkov, kar je 818.400 evrov. Namen razpisa je povečati delež oseb Nadaljuj z branjem