Go to Top

Suspenz pogodbe o zaposlitvi – kaj pomeni in kdaj pride v poštev?

Kaj pomeni suspenz pogodbe o zaposlitvi?

Suspenz pogodbe o zaposlitvi pomeni, da se pravice in obveznosti pogodbenih strank določen čas ne izvršujejo. Med suspenzom tako mirujejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki so neposredno vezane na opravljanje dela.

Sama pogodba o zaposlitvi zaradi suspenza ne preneha veljati. Suspenz pogodbe pa traja dokler ne prenehajo okoliščine, zaradi katerih je do suspenza prišlo.

Informativni izračun plače

V katerih primerih pride do suspenza pogodbe o zaposlitvi? 

Razloge za suspenz pogodbe o zaposlitvi določa Zakon o delovnih razmerjih v členu 53.

Suspenz pogodbe o zaposlitvi je tako mogoč v primerih, ko delavec začasno preneha opravljati delo zaradi:

  • prestajanja zaporne kazni, izrečenega vzgojnega, varnostnega, varstvenega ukrepa ali sankcije za prekršek, zaradi katerih ne more opravljati dela šest mesecev ali manj,
  • obveznega ali prostovoljnega služenja vojaškega roka,
  • opravljanja nadomestne civilne službe oziroma usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije,
  • vpoklica pogodbenega pripadnika rezervne sestave Slovenske vojske k opravljanju vojaške službe v miru ter poziva ali napotitve na opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči pogodbenega pripadnika Civilne zaščite,
  • drugih primerov, ki jih določajo zakon, kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi.

V navedenih primerih pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je delodajalec ne sme odpovedati.

Edini izjemi sta, če so podani razlogi za izredno odpoved ali če je uveden postopek za prenehanje delodajalca.

Pravni nasvet

Dogovor med delavcem in delodajalcem 

Suspenz pogodbe je mogoč tudi na podlagi dogovora med delavcem in delodajalcem. V praksi do takšnega dogovora najpogosteje pride zaradi daljšega izobraževanja delavca.

Dogovor o suspenzu pogodbe pa je sicer mogoč tudi zaradi ostalih okoliščin, ki delavcu začasno preprečujejo opravljanje dela.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Prenehanje suspenza pogodbe o zaposlitvi 

Po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe, se ima delavec pravico in dolžnost vrniti na delo najkasneje v roku petih dni. S tem dnem suspenz pogodbe preneha. Če se delavec v predpisanem roku neupravičeno ne vrne na delo in mu je izrečena izredna odpoved, traja suspenz pogodbe do začetka učinkovanja izredne odpovedi. 

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja