Go to Top

Stroški dela v Sloveniji

Stroški dela predstavljajo enega izmed pomembnih postavk odhodkov podjetja. Strošek dela je tudi pomemben kazalnik za ocenjevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela. 

Kaj vse so stroški dela?

Stroški dela v SlovenijiStroški dela vsebujejo sredstva za zaposlene (prejemke zaposlenih oseb in delodajalčeve socialne prispevke), stroške izobraževanja, ostale stroške dela in davke minus subvencije.

Stroški dela tako zajemajo neto plačo delavca, akontacijo dohodnine, prispevke, ki jih mesečno plača delavec, prispevke, ki jih plača podjetje, regres in prehrano, prevoz na delo, dnevnice, kilometrino, cestnine, prenočišče na službenem potovanju, boleznine in druge izostanke, dopust, »fiksne materialne stroške« podjetja na osebo  (npr. najemnino, telefon, sprotno mesečno vzdrževanje, elektriko, vodo, čiščenje, ogrevanje, pisarniški material, zavarovanje),  izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, amortizacijo in investicije.

Stanje v Sloveniji

Slovenija se uvršča med skupino držav s srednje visokimi povprečnimi stroški dela na zaposleno osebo in po višini zaostaja za povprečjem držav članic EU. Le 11 držav članic EU ima nižje povprečne stroške dela kot Slovenija.

Po podatkih iz leta 2010 so glede na podatke so v strukturi skupnih odhodkov gospodarskih služb stroški dela predstavljali 14 odstotkov vseh odhodkov. Stroški blaga, materiala in storitev so predstavljali 74 odstotkov.

Povprečni stroški dela so v letu 2012 znašali 2.053,92 EUR, to je za 0,5 odstotka manj kot leta 2011. Povprečni stroški dela na zaposleno osebo za dejansko opravljeno delovno uro pa so znašali 14,46 EUR. Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 86,6 odstotkov.

Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2012 so bili najvišji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro in v dejavnosti finančne in zavarovalniške dejavnosti, najnižji pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in v dejavnosti gostinstvo.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb [hr]

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja