Go to Top

Strošek plače zaposlenega v podjetju

Strošek plače zaposlenega ni zanemarljiv

Strošek plače za delodajalca pomeni znesek, ki ga mora plačati ob izplačilu plače zaposlenega, vključno z vsemi dajatvami in prispevki. Dajatve in prispevki so zakonsko predpisani, zato je to fiksni strošek plače, ki je odvisen od bruto plače določene s pogodbo o zaposlitvi in pripadajočimi dodatki. Delodajalec (podjetje ali podjetnik) mora zatorej zagotoviti zadostna denarna sredstva za izplačilo.

Informativni izračun plače

Nova zaposlitev, nova pridobitev, nova odgovornost

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Delodajalci z novimi zaposlitvami pridobijo veliko, saj imajo z novim virom več možnosti za razvoj in rast podjetja. Poleg ostalih delovno-pravnih obveznosti se z novimi delovnimi mesti zvišajo tudi stroški dela. Podjetje mora imeti dovolj finančnih sredstev, za pravočasno izpolnitev obveznosti ob izplačilu plače.

Primerjava različnih bruto osnov plač/mesečni izračun:

(vsi zneski so v EUR) Bruto 38,20% (vsi obvezni prispevki) akontacija dohodnine neto plača minimalni dodatki* izplačilo zaposlenemu strošek podjetja (delodajalca)
minimalna plača v RS 1.024,24 391,26 77,83 700,27 137,00 837,27 1.340,52
povprečna plača v RS 1.994,67 761,96 257,33 1.296,52 137,00 1.433,52 2.452,81
nadpovprečna plača v RS 5.000,00 1.910,00 972,43 2.992,57 137,00 3.129,57 5.942,00
* prehrana 100 eur, prevoz 37 eur (mesečno)

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Druga izplačila zaposlenemu

Poleg mesečnih plač mora delodajalec vsako leto zaposlenemu izplačati tudi regres za letni dopust. Tudi ta predstavlja strošek podjetju. Ta je določen v višini minimalne plače, ki znaša 1.024,24 evrov. Določene panožne kolektivne pogodbe lahko določajo regres tudi v višjem znesku.

Zaposlenemu pripadajo tudi druga izplačila povezana z zaposlitvijo. Običajno gre za strošek iz naslova službenih potovanj, izobraževanj ali v zadnjem letu tudi uporaba lastnih sredstev (zaradi dela na domu).

Ostala izplačila so odvisna od internih aktov delodajalca ali individualnega dogovora v pogodbi o zaposlitvi. V tem primeru strošek plače predstavljajo vsa dodatna izplačila, ključno z dajatvami in prispevki.

računovodsko svetovanje

Vpliv na poslovni izid

Strošek plače in drugi dohodki iz delovnega razmerja vplivajo na poslovni izid delodajalca preko računovodskega izkaza poslovnega izida. Strošek plače znižuje ustvarjen poslovni dobiček oziroma zvišuje poslovno izgubo. Posledično se zniža tudi davčna osnova za izračun davka na dobiček.

 

Primerjava stroška plače letno (upoštevajoč mesečne podatke iz zgornje tabele):

(vsi zneski so v EUR) strošek plače podjetja (delodajalca) regres za LD letni strošek delodajalca
minimalna plača v RS 16.086,24 1.050,00 17.136,24
povprečna plača v RS 29.433,72 1.050,00 30.483,72
nadpovprečna plača v RS 71.304,00 1.050,00 72.354,00

Želim se prijaviti na e-novice

Predlagamo, da se pred vsako zaposlitvijo posvetujete s pravnim strokovnjakom, da se pravna razmerja pravilno postavijo že na začetku in se dogovori tudi ustrezno opredelijo v pogodbi o zaposlitvi. Na svetovanju se lahko natančno izračuna tudi strošek plače z zaposlenim.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja