Go to Top

SISBON – glavna evidenca kreditojemalcev

SISBON je sistem za izmenjavo informacij o zadolženosti fizičnih oseb. Upravljavec sistema SISBON je Banka Slovenije. Banke in drugi kreditodajalci so na Banko Slovenije vložili pobudo, da bi omogočili sklepanje kreditnih poslov tudi na daljavo. Kako bi to potekalo v praksi?

Izračunajte svojo plačo

Kaj je SISBON?

SISBON je informacijski sistem, vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih kreditodajalcev za zagotavljanje odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov.

Izračunajte si dohodnino

Kdaj in katere podatke zbira banka o vas?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Ko se boste na banki zanimali za npr. stanovanjski kredit ali pri leasing hiši za posojilo, bodo najprej preverili vašo kreditno sposobnost. Pri tem bodo upoštevali višino vaših prihodkov in višino odhodkov, pri čemer vam mora po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb glede na višino dohodka ostati najmanj znesek v višini 76% minimalne bruto plače in tudi znesek za preživljanje družinskih članov.

Sistem SISBON vodi evidenco vaših pravnih poslov, kot so npr.:

 • transakcijski računi (v primeru odobrenega rednega ali izrednega limita, blokade, omejitve uporabe ali zapadlega dolga),
 • redni in izredni limit na transakcijskem računu,
 • posojila,
 • finančni leasing,
 • kartice z odloženim plačilom,
 • kreditne kartice,
 • kartice za nakup na obroke,
 • dana poroštva,
 • prevzeti posli poslovnih subjektov,
 • plačilni instrumenti,
 • izterjave,
 • davčne, upravne in sodne izvršbe.

SISBON hrani vaše podatke še 4 leta po prenehanju obveznosti, ki izhajajo iz kreditnega posla oziroma končanju postopka davčne, upravne ali sodne izvršbe.

Izračun dohodnine 2020 – olajšava za otroke

Kaj obsega pobuda bank?

Banke in drugi dajalci kreditov so na Banko Slovenije naslovili številne pobude za spremembo postopka nedvoumne identifikacije potencialnega novega komitenta oz. stranke za potrebe vpogleda v posameznikove podatke v sistem SISBON pri sklepanju kreditnega posla. Pobude se nanašajo na ureditev dopustnosti video elektronske identifikacije kot ustreznega postopka nedvoumne identifikacije posameznika.

Naš strokovnjaki s pravnega, davčnega, finančnega in računovodskega področja spremljajo dogajanje na slovenskih in tujih trgih – ne zamudite novosti in nas spremljajte!

Prijava na e-novice

Preverjanje istovetnosti stranke za namen vpogleda v SISBON

Rešitev Banke Slovenije predvideva, da bi bila video elektronska identifikacija v postopku preverjanja istovetnosti nove stranke za namen vpogleda v SISBON mogoča ob pogoju dodatnega elementa preverjanja. Tega novi komitent zagotovi tako, da nakaže denarna sredstva s transakcijskega računa člana omenjenega sistema, pri katerem je že bil identificiran osebno, s sredstvom identifikacije visoke ravni zanesljivosti ali z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila slovenskega izdajatelja. Sredstva nakaže na račun kreditodajalca, pri katerem želi najeti posojilo. Banke in drugi dajalci kreditov pa morajo zagotoviti potrditev predhodne identifikacije stranke na način, da jo je možno naknadno preveriti v postopkih nadzora.

Pravni nasvetKaj storiti, če vam zavrnejo prošnjo za kredit, zaradi Sisbona?

Posameznik ima pravico do izpisa svojih podatkov in do vpogleda v podatke, ki se vpisani v SISBON in se nanašajo nanj. Za to lahko zaprosi osebno v banki, hranilnici ali Banki Slovenije; potrebno je le izpolniti obrazec, in najkasneje v petnajstih dneh prejme po pošti zahtevan izpis.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja